دسته‌بندی خبر های ی برای محله - من و خودمو همه ی همین هام.همین
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

من و خودمو همه ی همین هام.همین

هرچی که به من کشورم شهرم محلم ربط داشته باشه هرچی دق دقم باشه همین

سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 23:04

تسلیت...دلمان شکست


آیا زندگی هرچه هم عزیز باشد، به این خفت، به تحمل این همه رنج می ارزد؟!! 

                                                                              بخدا نمی ارزد


نفسم در نمیاد از چشم هایم اشک می ریزد، دهانم بدمزه است،

سرم درده،   قلبم گرفته   چه می شود کرد؟

   سرنوشت پرزورتر از منست!

راهی ندارم

قدرتی ندارم

......ارام بگیر

تسلیت....هزاران تسلیت

اخر نوشته:

تمام احساسم تقدیم تو باد بوشهر

کاکی...خانواده ای که هفت داغ داری

دیگر خوب نیستم

زیرا تو خوب نیستی

بابا رفت...مامان رفت....بچه رفت....دنیا خیلی بی رحمی...

بوشهر تسلیت...همین

سه‌شنبه 13 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 00:40

سومین جشنواره من و وبلاگ های ولاتم3


سلامی به گرمای کاپوچینوی اصل المانی

درودی به زیبایی ماه

میدونم دیر شد جشنوارمون ولی خوب دسته پر اومدیم

خوش امدید به مکان امن من«همین وبلاگمو میگم»

رسما حتما  باید از همین لحظه جشنواره شروع شد

....................................................................

بهترین قالب:

نامزد های محترم:«روزهای کودکی - فاطمه»«نرسی - محبوبه»«سکنجه - مجتبی»

کاپوچینوی بلورین این بخش به نرسی بخاطر قالبی زیبا و بدلنشینی که انتخاب کرده است تقدیم میشود و دیپلم کاپوچینویی به مجتبی تقدیم مشود

بهرین اسم:

نامزد های محترم:«خانواده سبز هلیله- فاطمه»«مرمرشک - حاج رحمت» «سکنجه - مجتبی»«گلزار هلیله - قاسم»

کاپوچینوی بلورین این قسمت به اسمی اهدا میشود که کاملا محلی بوده و یادور خاطراتی برای اکثر هم ولاتی های محترم میباشد تقدیم میشود به حاج رحمت برای مرمرشک و کاپوچینوی نقره ای به مجتبی

بهترین داستان:

نامزد های محترم:«سقوط سردار - حاج عبدالرضا»«کنجکاوی - محبوبه»«من عروسک میخواهم - فاطمه»اتش بس - زهرا»

کاپوچینوی بلورین این قسمت به داستانی اهدا میشود که اوج را در سقوط بزرگی را در کوچکی و پیری را در جوانی خلاصه کرده است با احترام تقدیم میشود به حاج عبدالرضا بر ای سقوط سردار شایان به ذکر است کاپوچینوی نقره ای به اثر زهرا اتش بس برای تصویر سازی فوق العاده تقدیم میشود

بهترین درام:

نامزد های محترم:«خاطرات پدر بزرگ - حاج عبدالرضا»«به یادت هست - فکرهای تکراری»«دیدار - حاج رحمت»

کاپوچینوی بلورین این قسمت به فردی تقدیم میشود که نوشته هایش تصویر سازی های فراوانی دارد با احترام تقدیم میشود به حاج رحمت برای دیدار در ضمن کاپوچینوی نقره به حاج عبدالرضا و دیپلم افتخار با احترام به فکرهای تکراری تقدیم می شود

بهترین اثر:

نامزد های محترم:«کارنامه 91 - حاج عبدالرضا»«92 - محبوبه»«اوای گروه بیشهر - بزرگمهر»

کاپچینوی بلورین با افتخار تقدیم میشود به صدای گرم بزرگمهر برای خواندن باران.

بهترین شعر:

نامزد های محترم:«اوای بیشهر - حاج عبدالرضا»«مرغ - سکنجه»«سرگردان - شیرین»

کاپوچینوی بلورین تقدیم میشود به شعری که از دل برامده و قطعا بر دل منشیند و لذت فراوانی برای ما داشت با احترام تقدیم میشود به حاج عبدالرضا برای اوای بیشهر.کاپوچینوی نقره ای به علاوه دیپلم افتخار با احترام به شیرن برای سرگردان تقدیم میشود.

به دلنشین ترین اثر:

نامزد های محترم:«نوحه خوان - حاج عبدالرضا»«92 - محبوبه»«دختر شکلاتی  - وحید»مسجد -فاطمه»«نیمه برات مادرم - حاج رحمت»

کاپوچینوی بلورین تقدیم میشود به اثری که یاداور بنیان اصلی خانوادست ...حاج رحمت برای نیمه برات مادرم

شایان به ذکر است با افتخار کاپوچینوی نقره ای به فاطمه برای مسجد و دیپلم افتخار به حاج عبدالرضا برای نوحه خوان تقدیم میشود

طناز ترین وبلاگ:

با غرور و افتخار لوح ذرین کاپوچینو تقدیم میشود به کسی که عاشقانه دوستش داریم وهر جمله ای طنزش لبخند بر لبانمان میکاردوبا غرور و افتخار تقدیم به طناز ولات چرکو ...

احساسی ترین اثر:

نامزد های محترم:یوسف - حاجی»«روزگار غریب - شیرین»«فراغ پدرم - قاسم»«به یاد ارام - مرمرشک»میخواهم پلیس شوم - فاطمه»

کاپوچینوی بلورین این بخش به قاسم تقدیم میشود و با افتخار  کاپوچینوی نقره ای تقدیم میشود به حاج رحمت برای به یاد ارام

خاطره انگیز ترین اثر:

نامزدهای محترم:«بوی ماه - مجتبی»«دوچرخه کنجیر»«کارنامه 91- حاج عبدالرضا»

کاپوچینوی بلوری تقدیم به اثری میشود که داوران ان را زیباترین اثر سال 91 ان وبلاگ می دانند حاج عبد ارضا برای کارنامه 91.شایان به ذکر است کاپوچینوی نقره ای و دیپلم افتخار این بخش به کنجیر باری دوچرخه با افتخار اهدا میشود

بهترین اثر از نظر مخاطبان:

نامزد های محترم:«دختر شکلاتی - وحید»«امام حسین - فاطمه»«نیمه برات تقدیم به برادرم - حاج رحمت»کارنامه 91 - حاج عبدالرضا»«اتش بس - زهرا»«92 - محبوبه»

با افتخار کاپوچینوی بلورین این بخش تقدیم میشود به اثری که مخاطبان خاص ان را دلنشین ترین اثر دانسته و از ان به عنوان مطلبی نو و پر از احساس یاد میشود.با احترام تقدیم میشود به فاطمه برای امام حسین کاپوچینوی نقره ای به اثری که تصویر سازی فوق العاده ای دارد با افتخار تقدیم میشود به زهرا برای اتش بس تقدیم میشود و دیپلم افتخار تقدیم میشود به محبوبه برای 92 زیرا پر از احساس صادقانه بود

محلی ترین وبلاگ:

نامزد های محترم:«مرمرشک - حاج رحمت»«چرکو- ...»کنجیر-...»

وبلاگی که داستان هایش توانست جای نبود چرکو را برای ما پر کند کاپوچینوی بلورین تقدیم میشود به کنجیر زیرا داستان هایش با لهجه و بسیار دلنشین بوده است

بهترین اثر از نظر داوران:

نامزد های محترم:«دل نوشته های پیشین مرمرشک - رحمت»«شب گردی - وحید»«چقد من منگلا را دوست دارم - وحید»«به یادت هست - فکرهای تکراری»

کاپوچینوی بلورین این بخش به اثری تقدیم میشود که سراسر در ذهن خواننده سوال ایجاد میکند و تصویر سازی بسیارملموسی دارد با افتخار تقدیم میشود به  به یادت هست اثری از زهرا فکر های تکراری

و کاپچینوی نقره ای به علاوه لوح افتخار تقدیم میشود به وحید زیرا سراسر احساس در اثرش موج میزد

........................................................................................................

سخن اخر:

با تمام شب زنده داری ها و از شب تا صبح در وبلاگ ها رفت و امد کردن بالاخر جشنواره سوم هم با کلی کم و کسری به پایان رسید سعی کردیم بهتر از پارسال جشنواره را برگزار نماییم...شاید...

دوستان کاپوچینو به دست صمیمانه تبریک عرض می نمایم.از امروز انتظارات از شما بیشتر خواهد شد..سعی میشود تا اخر هفته تقدیر نامه ها برای دوستان ارسال شود.امیدواریم...

منتظر انتقاد های گرم شما هستیم

قطعا گروه منتقدین میتوانند انتقاد نمایند


....

دوشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 19:01

درود


سومین جشنواره علی و محلش

به زودی....

با کمک طناز شهر........

چرکو

سومین جشنواره علی و محلش به ....زودی

لطفا  -  حتما منتظر باشید

چرکو - علی

غوغا خواهند کرد

چرکو....

علی...

جشنواره به صرف کاپچینو.....

شما هم دعوتید...

به زودی ....
شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 18:34

نیروگاه

دیگر خلیلوکی در خاک هلیله نمی روید.دیگر صدای شکستن هندوانه های رسیده در حاصل ها به گوش نمی رسد.دیگر ژنبه های سفید از زمین های هلیله سر بر نمی آرند.چاه های انگور پر از آهن وسیمان شدند.حاصل ها زیر زنجیرهای بلدوزرها له شدند.خون لاله های تماته در سلارها بی آب خشکید. آهن ها وپایه های سیمانی سایه های نخل ها را گم کرد.مردی روی بنه انگورش غش کرد.مردی سینه با دست های گشوده جلوی لودر ایستاد. اما نیروگاه آمد.با مردانی که به زبان ما را نمی فهمیدند.زبان دل مارا هم نمی فهمیدند.زن ها درون خانه ها شیون می کردند.مردان انگار چیزی در درونشان شکسته بود. چند ماهی گذشت...اتوبوس نیروگاه دیگر بدون هراس از هلیله ای ها درون روستا می آمد وکارگران دل شکسته را با خود برای لقمه ای نان می برد.هلیله ای ها دیگر خود شده بودند نابود گر زمین ها... روزگار گذشت .زمین هایمان را به متری پنجاه ریال قیمت نهادند.دیگر توان هلیله داشت از بین می رفت... زمانه دگرگون شد .انقلاب اسلامی رسید .مردانی که زبان دل مارا نمی فهمیدند از دیارمان رخت بربستند.امید در دل زنده شد.امید همچنان مانده است وانشا الله می ماند.اما باشد که درد دل مارا هم بشنوند.باشد که رنج پدران مارا در گوشه گوشه این دیار ببینند.ما در این زمین ها عزیز از دست داده ایم .ما در این زمین ها عمر از دست داده ایم .باشد که مارا هم در این دیار ببینند وبه شکرانه دست یابی به انرژی اتمی صاحبان زمین های از همه جا رانده را دریابند.که روایت است زمین غصبی نماز ندارد.
پنج‌شنبه 4 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 20:13

گلی گشو مبارک

 

                                                                     

گلی شو مبارک

سلام راستی تا به حال (به عبارت گلی گشو فکر کرده اید؟)

فارغ از اینکه نام یک مراسم است که ما آن را به زیبای اجرا می کنیم و از نمایه های هویتی ما است

به نظرم این عبارت را کوتاه شده عبارت دیگری در رسم الخط فارسی از دیرزمان برای ساده سازی و راحت تر خواندن کلمه ها آنها را تغییر می دادند مثلا‌ «ر»به «لام» و «ی» به «د»

من فکر میکنم گلی گشو ساده شده ی عبارت گره گشا باشد

همه ایرانیان ایینی دارند به نام مشکل گشا که در آن آجیل پخش میکنند برای براورده شدن

حاجاتشان.

گلی گشو ممکن است از همین سبک و آیین باشد که مردم در این شب عزیز برای براورده شدن حاجتشان کام بقیه مردم را شیرین میکنند.

تا شاید که دعایشان درحقشان کارگر افتد.

                                                                                                          

                                                                              علی

                          

یکشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 21:23

محله هلیله

 

 

 ......................................................................

به هر حال  من شدیدابا این شورا مشکل دارم شوراای که از مردم روستا می ترسد بهتر است جای خودش را به جوانان بدهد باز هم می گویم رییس شورای هلیله باید استعفا بدهد.به امید روزی که این جوانان هلیله هلیله را اداره کنند۰ 

 

 حتما در این بخش نظر دهید. 

....................................................................... 

لازم به ذکر است که روستای هلیله هنوز آب درست ندارد باز هم می گویم شورا باید استعفا دهد.شورای که توان آوردن ثبات را در روستا ندارد بهتر است برود................................................................

 پیام مدیر(شورا کمی هم به فکر روستا باش) 

 

حتما نظر دهید 

................................................... 

سلام بر تمام شما هلیله ای های عزیز امید وارم حالتون خوب باشه 

راستی شنیدم وب های دیگری هم درباره هلیله می نویسم امیدوارم موفق باشند راستی وضیعت روستا چطور؟ 

راستی چند وقت دیگر وقت میگو امیدوارم جل تمام شما پر میگو بو 

راستی نظر تون درباره حذف نظرسنجی چیست؟....................................... 

................................................